پشت تریبون باغچه

تو خونه تون درخت آلبالو دارین؟!:دی

ضعیف میشوی،سست و شکننده!

رُخ ات باز من را به رختِ خواب
بی خوابی کشاند
اتاق فقط در داشت
سراغ چشم هایت رفتم...
تقابل دو نگاه در اوج سکوتی مطلق ،ازدحام به پا کرد در مغز و قلب...
یک یا چند و شاید حتی هیچ کدام از حرف ها چشم نداشتند که چشم هایت را ببینند و بگویند...
چشم ها...
حالت عجیبی داشتند و منِ غریبه ، نبضم با پلک زدن هایت عجین شد...
چشم هایت را که بستی
من و خیال تخت
اتاق با رنگ و بوی گلایول
و حرف های روی کاغذ،مردیم
و تو هنوز می خندیدی...

#رضا_امینی

+وقتی دلت هوس رفتن میکند؛هر چند شاید کوتاه!

strident

۲۱ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۱
Lady cyan ※※

mini world

Certitude
Si je te parle c’est pour mieux t’entendre
Si je t’entends je suis sûr de comprendre
Si tu souris c’est pour mieux m’envahir
Si tu souris je vois le monde entier
Si je t’étreins c’est pour me continuer
Si nous vivons tout sera à plaisir
Si je te quitte nous nous souviendrons
Et nous quittant nous nous retrouverons

Paul_ÉLUARD#

musiqu

 

۱۸ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۶
Lady cyan ※※

Say Unknown

برای شروع سال جدید میلادی دوست ندارم حرف ناگفته ای بین همه مون باشه حتی اگه شده ناشناس;

بنویس برایم هر آنچه باید

:)

۱۲ دی ۹۵ ، ۱۰:۲۸ ۷۲ نظر
Lady cyan ※※